Uutiset

Konsistorin päätös halventaa yliopistodemokratiaa: yhteisö suljettu ulos tulevan yliopiston hallituksesta

Tamy on pettynyt ja järkyttynyt siitä, että yhteisö on itse ulkopuolisen puheenjohtajan avulla käytännössä tämän päivän konsistorin kokouksessa rajannut sekä opiskelijat että henkilöstön ulos uuden yliopiston hallituksesta. Konsistorin päätöksessä todetaan, että hallituksen tulee olla riippumaton ja “[h]allituksen jäsenen taloudellinen tai muu intressi- ja etuyhteys tai toimeksiantosuhde yliopistoon tai perustajiin Suomen valtiota lukuun ottamatta vaarantavat riippumattomuuden.”

Esitystä estää opiskelijoiden ja henkilöstön valinta yliopiston hallitukseen on perusteltu pääasiassa sillä, että tämä on ollut perustajien yhteinen tahto perustamisasiakirjoissa mainitun “riippumattomuuden” ja “strategisuuden” osalta. Keskeinen perustelu, eli perustajien näkemys ja perustamisasiakirjat, vesittyi tällä viikolla tulleiden kannanottojen ja perustajien eilen antaman lisätiedon valossa, kun kävi ilmi, ettei perustajilla ole yhteistä kantaa asiasta eikä sanan “riippumaton” merkityksestä ole perustamisvaiheessa sovittu. Tämä ei kuitenkaan kääntänyt TTY:n edustajien näkemystä aiheesta, vaan Tamyn saamien tietojen mukaan äänestys ratkesi jälleen 10-10 TTY:n edustajien ja laittomasti konsistoria johtavan puheenjohtaja Antti Lönnqvistin äänellä.

Viimeisten viikkojen kokouksissaan TTY:n henkilöstö ja opiskelijat ovat puheenjohtajan tuella halunneet myös erikoisella tavalla sitoa koko konsistorin kädet tulevassa hallituksen valinnassa ja siirtäneet käytännössä kaiken valmisteluvallan nimityskomitealle. Se on mm. päättänyt lykätä valinnan aikataulua siten, että nykyinen siirtymäkauden hallitus jatkanee koko syksyn 2018 tehtävissään siitä huolimatta, että sivistysvaliokunta korosti voimaanpanolain hyväksyessään “siirtymävaiheen hallituksen toimikauden keston rajaamista vain välttämättömään.” Lisäksi se on erikseen päättänyt, että konsistorin tietoon ei tuoda prosessin aikana kaikkia hallitukseen harkittavien henkilöiden nimiä eikä nimityskomitean ja konsistorin välisistä pelisäännöistä sovita mitään tarkempaa.

Valta hallituksen nimeämisestä on perustus- ja yliopistolakien mukaan yksiselitteisesti konsistorilla, jolla ei olisi ollut mitään syytä erikseen ottaa kantaa riippumattomuuden määrittelyyn tai rajata omaa valtaansa. Koko hallituksen nimittämistä koskeva farssi toistaa Tampere3-hankkeen valmistelua leimannutta ilmapiiriä, jossa todellista halua rakentaa uutta yhteistä yliopistoa, tehdä kompromisseja yhdessä tai kunnioittaa yliopistodemokratiaa, ei ole ollut. Sen sijaan osa perustajista ja TTY:n johto on juntannut OKM:n ja siirtymäkauden hallituksen tuella läpi oman näkemyksensä yliopiston johtamismallista.

Se vähäinenkin keskinäinen luottamus, jota prosessin kuluessa on osapuolten välille syntynyt, on tehokkaasti tänään murskattu. Toisen osapuolen pyrkimys sanella kaikki merkittävät ratkaisut tulee syksyllä vaikeuttamaan huomattavasti uuden yhteisön rakentamista ja yhteistyötä. Lisäksi Tampere3-muodostanee ikävän ennakkotapauksen sille, kuinka lakia tulkitaan ja kuinka mahdollisesti tulevaisuudessa syntyvien säätiöyliopistojen fuusioita hoidetaan.

Toivomme, että prosessin ilmeiset laittomuudet on syksyyn mennessä saatu korjattua ja päätösvalta palautettu yhteisön valitsemalle konsistorille. Mikäli näin ei ole, lopulliset tulkinnat nyt kirjatusta muotoilusta tekee tänään valittu nimityskomitea. Toivomme, että se tulee tulkitsemaan tehtyä linjausta siten, että hallitukseen esitetään yliopiston kannalta parhaita mahdollisia henkilöitä eikä opiskelijoiden tai henkilöstön edustusta koeta uhkana riippumattomuudelle.

Lisätietoja:

Sanni Lehtinen

Hallituksen puheenjohtaja

puheenjohtaja@tamy.fi

0503612845

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös