Uutiset

Siirtymäkauden hallitus valittu – opiskelija jätti eriävän mielipiteen

Tampereen yliopiston hallitus päätti tiistaina, että Tampereen korkeakoulusäätiön (TKS) hallitus jatkaa siirtymäkauden hallituksena. Opiskelijoiden edustaja Taru Smolander jätti kokouksessa eriävän mielipiteen. Perusteluissaan Smolander toteaa muun muassa, että ”[t]ehty päätös ei ole perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVK 43/2017 vp) hengen mukainen, eikä se turvaa yliopistoyhteisölle kuuluvia riippumattomia vaikutusmahdollisuuksia.” Lisäksi hän toteaa, että luottamus TKS:n hallitukseen on heikko, sillä se ei ole osallistanut hallituksia tai yhteisöä tekemäänsä valmistelutyöhön. Hän nostaa esiin myös sen, ettei hallitukselle ole annettu päätösrauhaa asian punnitsemiseksi. Myös Aamulehti uutisoi aiheesta.

Hyväksyessään TKS:n siirtymäkauden hallitukseksi, yliopiston hallitus kuitenkin edellytti, että siirtymäkauden hallitusta avustamaan perustetaan neuvoa-antava elin (advisory board). Neuvoa-antavan elimen tehtävänä on tiivistää vuoropuhelua siirtymäkauden hallituksen ja nykyisten yliopistojen hallitusten välillä, kanavoida yliopistoyhteisön palautetta siirtymäkauden hallitukselle ja vahvistaa luottamusta toimijoiden kesken. Sekä Tampereen yliopiston hallitus että TTY-säätiön hallitus nimeävät neljä henkilöä neuvoa-antavan elimen jäseniksi.

Tamy on erittäin huolissaan siitä, että yhteisö ohitetaan johtosäännön valmistelussa. Intran tiedotteessa todetaan, että ”[t]avoitteena on lisätä avointa keskustelua ja varmistaa, että erilaiset näkökulmat ovat laajasti esillä johtosäännön valmistelussa.” Johtosäännön valmistelun aikataulu on kuitenkin erittäin kireä ja luonnosta on valmistelu suljettujen ovien takana. Luonnos ei ole toistaiseksi ollut kommenteilla yliopistoyhteisöllä eikä edes yliopistojen hallituksilla, mutta on tulossa advisory boardin käsittelyyn ensi viikolla. On myös hyvin mahdollista, että johtosääntöön halutaan kirjata jo säätiön perustamisvaiheessa esillä olleita lainvastaisia ehdotuksia rehtorista konsistorin puheenjohtajana ja yliopiston hallituksen valinnan valmistelusta. Tällaisilla kirjauksilla kavennettaisiin merkittävästi perustuslain suomaa autonomiaa ja yliopistoyhteisön vaikutusvaltaa tulevassa yliopistossa.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös