Uutiset

Sivistysvaliokunta lausui Tampere3-voimaanpanolaista

Tamy ja TTYY lausuivat aiemmin syksyllä sivistysvaliokunnalle Tampere3-voimaanpanolaista ja kävivät asiantuntijoina valiokunnan kuulemisessa. Ylioppilaskunnat lausuivat erityisesti yhteisön puutteellisesta roolista hallituksen valintaan liittyen, ja siitä käytiinkin paljon keskustelua asiantuntijakuulemisen aikana.

Tampere3-laki on edennyt valiokuntakäsittelystä eduskunnan täysistuntoon. Sivistysvaliokunta antoi pitkäksi venyneen käsittelyn jälkeen mietinnön tiistaina 28.11.2017. Sivistysvaliokunta huomioi muutoksissaan perustuslakivaliokunnan 9.11. antaman lausunnon.

Sivistysvaliokunta esittää lausunnossaan säätiöyliopiston nimeksi Tampereen yliopistoa. Valiokunnan mukaan yhdistyvien yliopistojen hallitukset voivat valita siirtymäkauden hallituksen niin, että se aloittaa toimintansa viimeistään 1.1.2018. Lisäksi siirtymäkauden hallitus voi valita yliopiston ensimmäisen rehtorin ja päättää yliopiston ensimmäisen monijäsenisen hallintoelimen jäsenten määrästä. Merkittävää on, että kyseessä oleva monijäseninen hallintoelin valitsee huhtikuussa heti järjestäydyttyään uuden yliopiston ensimmäisen hallituksen, mitä ylioppilaskunnat ovat peräänkuuluttaneet lausunnoissaan.

Perustuslakivaliokunta lausui marraskuun alussa Tampere3-lain perustuslainmukaisuudesta ja totesi, että lakiesitykseen kirjatut siirtymävaiheen järjestelyt vähentäisivät yliopistoyhteisön valtaa useiden vuosien ajan. Lain tavanomaiselle säätämisjärjestykselle edellytykseksi asetettiin perustuslain takaaman yliopistojen itsehallinnon noudattaminen. Perustuslakivaliokunnan mukaan tämä toteutetaan muuttamalla lakiesitystä esimerkiksi niin, että uuden yliopiston konsistori valitsee hallituksen heti järjestäytymisensä jälkeen. Lisäksi perustuslakivaliokunta totesi, että siirtymäkauden väliaikainen hallitus voitaisiin muodostaa myös yhdistyvien yliopistojen hallituksista.

Sivistysvaliokunta katsoo, että perustuslakivaliokunnan esittämät vaatimukset edellyttävät, että lakiesityksestä poistetaan säännösehdotukset, joiden mukaan yhdistyvien yliopistojen hallitukset päättävät uuden yliopiston hallituksen toimikaudesta sekä hallituksen jäsenten toimikausien päättymisestä. Sivistysvaliokunta korostaa siirtymävaiheen hallituksen toimikauden keston rajaamista vain välttämättömään.

Sivistys- ja perustuslakivaliokuntien viesti on selvä: yliopistoyhteisön tulee itse valita tulevan yliopiston hallitus. Perustuslain takaaman itsehallinnon suojan piiriin kuuluvat myös pitkälle yliopiston tulevaisuuteen vaikuttavat päätökset. Lausunnon perusteella siirtymäkauden hallitus voi päättää lakiin kirjatuista konsistorin jäsenten määrästä  ja yliopiston ensimmäisen rehtorin valinnasta. Muut pidemmälle yliopiston toimintaa määrittävät päätökset on mahdollista jättää monijäsenisen hallintoelimen valitseman hallituksen tehtäviksi. Valmistelua esimerkiksi johtosäännöstä ja strategiasta tulee kuitenkin jatkaa vastavuoroisesti korkeakouluyhteisön kanssa.

Yliopistoyhteisöllä on laillinen oikeus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Suuresti yliopiston tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä on tähän asti valmisteltu yhteisöstä irrallaan, mutta vielä ei ole myöhäistä. Yhteisölle on tarjottava aitoja vaikuttamismahdollisuuksia nyt.

 

Lisätietoja:

Mikko Lampo, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja, 050 361 2845

Tiina Mikkonen, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja, 040 713 0080

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös