Uutiset

Tampere3:n johtosääntö perustuslain vastainen lainoppineiden mukaan. Yliopistoyhteisö kanteli asiasta oikeusasiamiehelle.

Tampereen uuden yliopiston kiistellyssä johtosäännössä on todettu olevan lainvastaisia kirjauksia, jotka rajaavat yliopistojen perustuslailla turvattua itsehallintoa. Yliopistoyhteisön keskeisten ryhmien edustajat ovat tiistaina 6.3.2018 jättäneet aihetta koskevan kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Lainvastaisuudet käyvät ilmi lausunnoista (Lavapuro, Mäenpää), jotka yliopistoyhteisö on pyytänyt julkisoikeuden professori Juha Lavapurolta (Turun yliopisto) ja hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpäältä (Helsingin yliopisto). Professori Mäenpään lausunnon mukaan: “Hyvän hallinnon toteuttamiseksi, oikeusvarmuuden turvaamiseksi ja oikeudellisten soveltamisongelmien välttämiseksi on välttämätöntä, että Tampereen yliopiston hallitus korjaa johtosäännön lainvastaiset määräykset lainmukaisiksi”. Lainvastaisuuksia sisältyy esimerkiksi kirjauksiin siitä, miten yliopiston hallitus nimitetään ja kuka toimii yliopiston monijäsenisen hallintoelimen puheenjohtajana.

Oikeusasiamiehelle jätetyssä kantelussa pyydetään selvittämään Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallituksen menettelyjen sekä johtosäännön lainmukaisuus. Kantelussa ovat mukana Professoriliitto ry:n Tampereen yliopiston osasto, Tampereen yliopiston tieteentekijät ry, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ja Tampereen yliopiston opetusalan yhdistys.

“Kantelu oikeusasiamiehelle oli ainoa vaihtoehto tässä tilanteessa. Yliopistoyhteisö on vaatinut lainvastaisuuksien poistamista asiakirjoista jo vuodesta 2016, kun Tampereen korkeakoulusäätiön perustamisasiakirjojen ensimmäiset luonnokset julkaistiin. Silti osa näistä kirjauksista päätyi myös helmikuussa hyväksyttyyn johtosääntöön”, toteaa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Sanni Lehtinen. Professoriliiton paikallisosaston puheenjohtaja Mari Hatavara pitää erittäin valitettavana uuden korkeakouluyhteisön näkemysten sivuuttamista vielä johtosääntöluonnoksen kommentointivaiheessakin. Kahdesta yliopistosta ja yhdestä ammattikorkeakoulusta muodostuvaa korkeakouluyhteisöä edustavan Tampere3-neuvottelukunnan vaatimukset lainvastaisten kirjausten muuttamisesta eivät tuottaneet tulosta.

”On ollut karmaisevaa nähdä, miten siirtymäkauden hallitus on kävellyt yliopiston itsehallinnon yli lainsäädännöstä välittämättä”, toteaa yliopistotutkija Hanna Kuusela Tampereen yliopiston tieteentekijöistä. ”Yliopistojen itsehallintoa ei ole kirjattu perustuslakiin sattumalta, vaan itsehallinnon tarkoituksena on taata tutkimuksen riippumattomuus lyhytnäköisistä poliittisista suhdanteista ja trendeistä”, hän sanoo ja pitää mahdollisena, että siirtymäkauden hallituksen toiminnasta tehdään myös tutkintapyyntö. Hatavara lisää: “Perustuslain mukainen yliopistojen itsehallinto sekä tutkimuksen ja opetuksen vapaus ovat välttämättömiä tieteellisen tiedon laadun takaamiseksi. Yliopistojen tulee saada vapaasti ja omaehtoisesti osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehittämiseen.”

Tampereen uuden yliopiston on määrä aloittaa toimintansa 1.1.2019. Uuden yliopiston johtosääntö aiheutti helmikuun alussa ulosmarssin ja palauteryöpyn Tampereen yliopistossa.

Lisätietoja:

Professori Mari Hatavara, puheenjohtaja, Professoriliitto ry:n Tampereen yliopiston osasto, p. 0401901565.

Opiskelija Sanni Lehtinen, puheenjohtaja, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, p. 050 361 2845

Yliopistotutkija Hanna Kuusela, 2. varapuheenjohtaja, Tampereen yliopiston tieteentekijät, p. 050 514 2264

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös