Uutiset

Tamy ja TTYY ovat pettyneitä säätiön hallituksen esitykseen henkilöstön sijoittamisesta

Tamy ja TTYY lausuivat ja ottivat yhdessä kantaa säätiön hallituksen yliopistojen introista löytyvään esitykseen henkilöstön sijoittamisesta. Tutustu koko lausuntoon arkistossa.


Tamy ja TTYY ovat pettyneitä Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen esitykseen opetus- ja tutkimushenkilöstön sijoittamisesta. Esityksen mukaan henkilöstöä ja pääosaa rahoituksesta oltaisiin erikseen nimetyissä kolmessa tiedekunnassa sijoittamassa eri tiedekuntaan tutkinto-ohjelmien kanssa. Ehdotus on erittäin ongelmallinen, emmekä kannata sitä.

Eniten ehdotuksessa herättää kysymyksiä siitä saavutettavat hyödyt. Yhtäkään taloudellista tai toiminnallista hyötyä ei ole siirtymäkauden hallituksen selosteessa mainittu. Selosteen mukaan erikseen mainittavia tutkinto-ohjelmia kehitettäisiin, seurattaisiin ja suunniteltaisiin kahdessa eri tiedekunnassa, mikä aiheuttaisi paljon päällekkäistä työtä, hankaloittaisi kokonaisuuden kehittämistä ja hämärtäisi vastuusuhteita. Henkilöstön sijoittaminen tiedekuntiin näin monimutkaisella tavalla on myös käytännössä taloussäännön vastainen, jonka mukaan dekaanin tai yksikön johtajan tulisi vastata tiedekunnan talouden suunnittelun ja seurannan kokonaisuudesta. Suomessa ei tällä hetkellä ole yhtään yliopistoa tai korkeakoulua, joka olisi päättänyt sijoittaa henkilöstönsä siirtymäkauden hallituksen ehdotuksen mukaisella tavalla.

Herkässä fuusiovaiheessa on myös äärimmäisen tärkeää, että yliopiston johtamisjärjestelmä on johdonmukainen ja selkeä. Henkilöstön ja opiskelijoiden sekä toimintojen ja rahoituksen sijoittaminen eri tiedekuntiin monimutkaistaa huomattavasti tutkinto-ohjelmien toiminnan suunnittelua, kehittämistä, budjetointia ja näiden seurantaa. Lisäksi henkilöstön sijoittaminen eri tiedekuntiin kuin heidän tutkinto-ohjelmansa aiheuttaa esihenkilösuhteiden monimutkaistumista ja työyhteisön sirpaloitumista jo muutoinkin kuormittavassa muutosvaiheessa.

Vaikuttaakin siltä, että tällä ratkaisulla siirtymäkauden hallitus koettaa lähinnä kiertää konsistorin päätöksen tutkinto-ohjelmien sijoittamisesta tiedekuntiin. Yhteistyöhön velvoitetut alat kun ovat juuri ne samat, jotka konsistori sijoitti hallituksen alkuperäisestä esityksestä poiketen. Herääkin kysymys, olisiko henkilöstöä sijoitettu tiedekunnista toiseen, mikäli konsistori ei olisi tehnyt valmisteltua ja perusteltua päätöstä poiketen siirtymäkauden hallituksen ehdotuksesta. Hallituksen esitys aiheuttaa epäluottamusta yhteisössä emmekä myöskään usko, että todellista ja sitoutunutta yhteistyötä syntyy hallituksen päätöksellä yhteistyövelvoitteista.

TTYY ja Tamy ovat sitä mieltä, että siirtymäkauden hallituksen on aika siirtää operatiiviset asiat ja valmisteluvastuu uudelle rehtorille. Nähdäksemme henkilöstön sijoittaminen organisaatiossa on johto- ja taloussääntöjen mukaan rehtorin tekemä operatiivinen päätös, jonka valmistelun tulee tapahtua yhteistyössä tiedekuntien kanssa konsistorin päättämän tutkinto-ohjelmien jakautumisen pohjalta.

 

Sanni Lehtinen                               Lassi Mäkinen

puheenjohtaja Tamy                       puheenjohtaja TTYY

 

Lisätietoja:

koulutuspoliittinen asiantuntija Veera Kaleva, kopoasiantuntija@tamy.fi

koulutuspoliittinen sihteeri Tiia Virtanen, koposihteeri@ttyy.fi

 

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös