Uutiset

Tamy lausui kriittisesti ylioppilastutkinnon pisteytystyökalusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopistot ovat sopineet opiskelijavalintojen uudistamisesta. Yliopisto on pyytänyt Tamylta ja tiedekunnilta lausuntoa ehdotukseen yliopistojen yhteisestä ylioppilastutkinnon pisteytystyökalusta, jota käytettäisiin todistusvalinnoissa jatkossa.  Helsingin yliopiston koordinoimassa Opiskelijavalintojen uudistuksen kärkihankkeessa on kehitetty todistusvalintaan soveltuva ylioppilastutkinnon pisteytystyökalua, jota hakukohteiden on mahdollista soveltaa kullekin alalle tärkeiden painotusten avulla. Tamyn lausunnon voi kokonaisuudessaan lukea täältä.

Ylioppilastutkinnon pisteyttämisen yhtenäistäminen ja valintaperusteiden ennakoitavuuden parantaminen on Tamyn mielestä sekä yliopistojen että kaikkien hakijoiden näkökulmasta positiivinen asia. Suhtaudumme kuitenkin esitettyyn pisteytystyökaluun erittäin kriittisesti ja toivomme siihen useita parannuksia. Pisteytystyökalun ei tule heikentää lukion yleissivistävää roolia eikä ohjata lukiolaisten ainevalinoja näin voimakkaasti. Tällaisenaan pisteytystyökalu vaikuttaisi todennäköisesti opiskelijoiden ainevalintoihin ohjaten heitä valitsemaan niitä oppiaineita, joilla voi saavuttaa pisteytysjärjestelmässä parhaimmat pisteet, sen sijaan, että he keskittyisivät heitä aidosti kiinnostaviin oppiaineisiin. Lisäksi pisteytystyökalun tulisi palvella yliopistojen erilaisten alojen opiskelijavalinnan tarpeita huomattavasti esitettyä mallia paremmin. Esimerkiksi humanistis-yhteiskuntatieteellisten generalistialojen näkökulmasta pisteytysmalleilla on vaikea rakentaa järkeviä aineyhdistelmiä. Etenkin sellaisten alojen, joille ei löydy lukion ainevalikoimasta selkeitä vastineita, pitää pystyä painottamaan useampia tärkeiksi katsottuja aineita opiskelijavalintakriteereissä.

Tamy myös toteaa jälleen kerran,  että pidämme ministeriön ajamaa opiskelijavalintojen kokonaisuudistusta monessa suhteessa erittäin ongelmallisena etenkin koulutuksen tasa-arvon ja saavutettavuuden näkökulmasta. Todistusvalinta on opiskelijavalintauudistuksessa liian suuressa roolissa muiden valintaväylien kustannuksella. Tamyn näkemyksiin opiskelijavalintauudistuksen kokonaisuudesta voi tutustua blogissa.

Itse pisteytystyökaluun ja sen taustamuistioon voi tutustua oheisten linkkien takana: pisteytystyökalu ja taustamuistio. Lisätietoa itse hankkeesta löytyy sen verkkosivuilta.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös