Uutiset

Tamyn kannanotto: Rakennetaan uusi yliopisto itsehallintoa ja akateemista vapautta kunnioittaen

Tampereen yliopiston konsistori järjestäytynee uudelleen 18.9., kun säätiön hallituksen valitsemasta provostista tullee johtosäännön mukaisesti konsistorin puheenjohtaja. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta vastustaa konsistorin ulkopuolisen henkilön toimimista konsistorin puheenjohtajana, kuten olemme tuoneet myös aiemmin ilmi. Konsistorin puheenjohtajuus on yksi johtosäännön kiistanalaisimmista kirjauksista, siitä on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle ja useissa lakiasiantuntijoiden lausunnoissa on todettu konsistorin ulkopuolinen puheenjohtaja perustus- ja yliopistolain kannalta ongelmalliseksi.

Lain ja konsistorin toiminnan kannalta on erityisen ongelmallista, että siirtymävaiheen konsistoria puheenjohtanut väliaikainen puheenjohtaja ratkaisi keväällä omalla äänellään monia yliopiston toiminnan kannalta keskeisiä kysymyksiä. Esimerkiksi päätökset rajata konsistorin valtaa hallituksen valintaprosessissa sekä rajoittaa yhteisön mahdollisuuksia tulla valituiksi hallitukseen, ratkesivat väliaikaisen puheenjohtajan äänellä.

Tamy toivoo, että konsistori toimii yliopistolain ja perustuslain henkeä noudattaen, ja hallituksen konsistorin ulkopuolelta valitsema puheenjohtaja toimii ainoastaan teknisenä puheenjohtajana, kunnes koko kysymyksestä saadaan oikeusasiamiehen ratkaisu.

Lisäksi toivomme konsistorilta viisaita ja demokratiaa kunnioittavia päätöksiä uuden yliopiston hallitusta valittaessa. Keväällä käytiin erikoista keskustelua siitä, voivatko yhteisön sisäiset jäsenet olla edustettuina yliopiston hallituksessa. Perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan yliopistoyhteisön jäseniä ei voi rajata ulos yliopiston ylimmästä päättävästä elimestä eikä myöskään perustajilla ole yhtenäistä kantaa asiaan. Toivommekin siis, että sekä nimityskomitea että konsistori tulee tulkitsemaan kesällä tehtyä linjausta riippumattomuudesta siten, että hallitukseen esitetään yliopiston kannalta parhaita mahdollisia henkilöitä eikä opiskelijoiden tai henkilöstön edustusta koeta perusteettomana uhkana. Yhteisön ottaminen mukaan päätöksentekoon on sitä modernia ja yhteisöllistä johtamiskulttuuria, jota uusi yliopisto nimenomaan kaipaa onnistuakseen.

 

Tampereella 13.9.2018

Sanni Lehtinen                                                                                    Sanni Pietilä

puheenjohtaja                                                                                      pääsihteeri

Lisätietoja: Sanni Lehtinen (puheenjohtaja@tamy.fi, 0503612845)

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös