ASAP-turvapaikanhakijatoiminta

ASAP-turvapaikanhakijatoiminta

ASAP on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY:n yhteinen projekti, ja sen tarkoituksena on tutustuttaa turvapaikanhakijoita ja yliopistojen opiskelijoita toisiinsa ja toistensa kulttuureihin. Turvapaikanhakijat eivät ole esimerkiksi kuntien kotoutustoimien piirissä, mutta ylioppilaskuntien mielestä on silti tärkeää, että heitäkin osallistetaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Pirkanmaalla asuu tällä hetkellä lähes 2000 turvapaikanhakijaa, joista suurin osa on nuoria, joten opiskelijat ovat sopiva ryhmä ensimmäisiksi suomalaisiksi kontakteiksi.

Ajantasaisia tietoja projektista ja osallistumismahdollisuuksista päivitetään projektin Facebook-sivulle.

ASAP-turvapaikanhakijatoimintaan osallistumisesta on mahdollista saada opintosuoritus kaikissa Tampereen yliopiston tiedekunnissa. Opintosuorituksen saa opetusohjelman kohtaan Vapaaehtoistyö. Lisätietoja opintosuorituksesta saat tiedekuntasi opintopäälliköltä.

Vapaaehtoistyö 1-3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • käyttää opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja työssään
  • kuvata ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan työympäristössä toimiessaan.

Sisältö

Opintojakson suoritukseksi soveltuvaa vapaaehtoistyötä on omaan alaan liittyvä työskentely, joka tukee osaamisen karttumista tutkinto-ohjelman opinnoissa. Työ voi olla osallistumista kuntien, järjestöjen tms. organisaatioiden ylläpitämään toimintaan, esim. osallistumista maahanmuuttajataustaisille ja monikielisille lapsille järjestettävään organisoituun läksykerhotoimintaan tai turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen liittyvään toimintaan.

Opiskelija ottaa itsenäisesti selvää vapaaehtoistyömahdollisuuksista.  Työstä tulee sopia ennakkoon tiedekunnan opintopäällikön kanssa ja sen jälkeen vapaaehtoistyön tarjoajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kohderyhmät

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat

Osallistuminen vapaaehtoistyöhön

Projekti / käytännön työ

Kirjallinen raportti: Essee

Vapaamuotoiseen, 2-4 sivuiseen raporttiin kirjataan
– kuvaus vapaaehtoistyöpaikasta ja työtehtävistä, työn kesto ja siihen käytetty aika
– miten omat opinnot kytkeytyivät vapaaehtoistyöhön ja miten työ niveltyi suoritettuihin opintoihin
– omat ammatti- ja työelämäsuunnitelmat ja niiden liittyminen ko. työhön
– opintojakson osaamistavoitteiden saavuttaminen: missä koet onnistuneesi, missä voisit vielä kehittyä, reflektio omasta oppimisesta työympäristössä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Vastuuhenkilö

Tiedekunnan opintopäällikkö

Opintojakson lisätiedot

Jos vapaaehtoistyötä tehdään monikulttuurisessa ympäristössä, suoritus voidaan sitoa kansainvälistymiskokonaisuuteen merkittäväksi http://www.uta.fi/opiskelu/opiskelu_ulkomailla/kansainvalistymiskokonaisuus/index.html

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös