Vaaliasiakirjat ja ohjeet

 Vaaliasiakirjat ja ohjeet

Keskusvaalilautakunnan vahvistamia vaaliasiakirjalomakkeita on saatavana Tamyn nettisivuilta sekä ylioppilaskunnan toimistosta, Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere, toimiston aukioloaikoina.

Ehdokasilmoitus

Ehdokasilmoitus voidaan toimittaa sähköisesti käyttämällä keskusvaalilautakunnan vahvistamaa  e-lomaketta.  Ilmoitus voidaan toimittaa myös paperisena. Ehdokasilmoituslomake on täytettävä aina henkilökohtaisesti. Paperinen lomake on allekirjoitettava ja e-lomakkeeseen ehdokas kirjautuu peruspalvelutunnuksellaan.

Ehdokkaiden tai vaaliliittojen on jätettävä paperiset allekirjoitetut vaaliasiakirjat keskusvaalilautakunnalle ylioppilaskunnan toimistoon, Yliopistonkatu 60, viimeistään torstaina 28. syyskuuta 2017 klo 16.00 mennessä tai tallentamalla sähköiset e-lomakkeet 28.syyskuuta 2017 klo 16.00 mennessä. Samassa yhteydessä kunkin vaaliliiton on nimettävä jokaista alkavaa kymmentä ehdokastaan kohden kaksi edustajaa toimimaan vaalien teknisinä avustajina. Avustajat nimetään vaaliliiton perustamisasiakirjan jättämisen yhteydessä.

Vaaliliitot

Vähintään kaksi ehdokasta voi perustaa vaaliliiton. Sen nimi ja tunnus merkitään ehdokasilmoitukseen. Vaaliliittoa muodostaessa ehdokkaat antavat jollekin äänioikeutetulle ylioppilaskunnan jäsenelle valtuutuksen toimia vaaliasioitsijana ja toiselle hänen varahenkilönään. Vaaliasioitsija toimittaa yhteenvedon vaaliliiton ehdokkaista lomakkeella 28.9.2017 klo 16 mennessä. Vaaliliitot nimeävät lisäksi teknisiä avustajia, joiden on oltava käytettävissä  7.-8.11.2017. klo 9-20, kaksi jokaista vaaliliiton alkavaa kymmentä ehdokasta kohden.

Vaaliliitot voivat muodostaa keskenään vaalirenkaan. Sama oikeus on vaalilitolla ja ehdokkaalla.

Vaaliasioitsija

Vaaliasioitsija toimii vaaliliiton valtuutettuna toimitsijana ja huolehtii siitä, että tarvittavat lomakkeet toimitetaan perille määräaikaan mennessä. Vaaliliiton tulee täyttää ja palauttaa 28.9. klo 16 mennessä kaksi lomaketta: Vaaliliiton ehdokaslista (e-lomake) (tällä lomakkeella ilmoitetaan samalla liiton nimi ja tunnus sekä vaaliasioitsijan ja hänen varahenkilönsä tiedot) sekä Teknisten avustajien nimeämislomake (e-lomake).  Samat lomakkeet pdf-tiedostoina: Vaaliliiton ehdokaslista (pdf)  ja Teknisten avustajien nimeämislomake (pdf)  Huomaathan, että mikäli valitset pdf-version, tulee myös  täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen olla palautettu Tamyn toimistolle 28.9. klo 16 mennessä!
Mikäli vaaliliitto solmii sopimuksen vaalirenkaan muodostamisesta jonkun toisen vaaliliiton tai ehdokkaan kanssa, tulee täyttää vielä Sopimus vaalirenkaan muodostamisesta (pdf) (vain pdf)

Vaaliasiakirjat

Ehdokkaalle

Vaaliliitolle ja vaalirenkaille (vaaliasioitsija täyttää)

Sopimus vaalirenkaan muodostamisesta

  • Sopimus vaalirenkaan muodostamisesta (pdf). Asiakirjalla vaaliliitot (tai ehdokkaat) voivat sopia vaalirenkaan muodostamisesta ja ilmoittaa siitä keskusvaalilautakunnalle. Lomaketta ei voi palauttaa sähköisesti.
  • Agreement to form an electoral circle (pdf) Electoral alliances (or candidates) can agree to form an electoral circle and notify the Central Election Committee of this agreement with this form. This agreement is not available in electronic form.

Teknisten avustajien nimeämislomake

Yleiset asiakirjat

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös