Muut opiskelijaedustajat

Yritysten ja säätiöiden opiskelijaedustajat

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö eli TOAS on vuonna 1959 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on tarjota koteja Tampereella asuville opiskelijoille.

TOAS:n ylin päättävä elin on 26-paikkainen valtuuskunta, jossa Tamylla on kahdeksan paikkaa eli enemmän kuin millään muulla yksittäisellä osallisella. Valtuuskunnan tamylaiset nimeää edustajisto. Valtuuskunta kokoontuu tyypillisesti kahdesti vuodessa tilinpäätöksen, talousarvion ja hallitusvalintojen merkeissä.

Suurta valtaa TOAS:ssa käyttää myös kymmenhenkinen hallitus. Tamylla on kaksi hallituspaikkaa varaedustajineen, minkä lisäksi TOAS:n hallituksen puheenjohtajana toimii Tamyn entinen pääsihteeri Kati Rajala. Lisäksi Tamylla on edustus TOAS:n rakennusvaliokunnassa.

Hallitus

Olga Haapa-aho
Sanni Pietilä

Varalla:
Mikael Malkamäki
Emmi Venäläinen

Rakennustoimikunta

Ilona Taubert
Suvi Mäkeläinen

Valtuuskunta

Mikko Aaltonen (Janne Kajander)
Oona Haimi (Suvi Mäkeläinen)
Katariina Kojo (Soile Koski-Aho)
Venla Monter (Olli-Jussi Ruotsalainen)
Ville Rantala (Mikko Lampo)
Linda Riihimäki (Outi Lehtonen)
Julius Tavasti (Sanni Lehtinen)
Iina Vilen (Ilona Taubert)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö vastaa terveydenhuollosta Tampereen yliopistossa opiskelun ajan.  Tamylla on edustus YTHS:n valtuuskunnassa ja Tampere-Hämeenlinna-terveyspalveluyksikön johtokunnassa.

Valtuuskunta

Sonja Julkunen
Veli-Matti Partanen

Tampere-Hämeenlinna-terveyspalveluyksikön johtokunta

Olga Haapa-aho
Niko Ruotsalainen

Juvenes-Yhtiöt Oy

Juvenes-Yhtiöt on opiskelijaomisteinen osakeyhtiö, jonka osakkaita ovat Tamy ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY). Juvenes-Yhtiöt Oy huolehtii opiskelija- ja henkilöstöruokailun järjestämisestä pääasiassa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tiloissa. Yhtiön toimialoja ovat myös muun muassa kioskitoiminta, kirjakaupat yliopistoilla, juhlapalvelu, saunatilojen vuokrauspalvelut ja painopalvelut. Tamylla on edustus Juveneksen hallituksessa, Juvenes-Printissä sekä yhtiökokouksissa. Juvenes-Yhtiössä asiakkaiden mielipiteitä kartoitetaan perinteisten palautekanavien lisäksi kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan asiakasraadin kautta. Sen tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta Juveneksen ja asiakkaiden välillä.

Hallitus

Sanni Pietilä
Jarkko Forsberg
Heikki Soininen

Juvenes Print

Janne Mikkonen

Opiskelijan Tampere ry

Opiskelijan Tampere ry on tamperelaisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä Tampereen kauppakamarin liikkeelle laittama yhteistyöhanke. Yhdistyksen merkittävin palvelu on OpiskelijanTampere.fi -sivusto, jolle on koottu muun muassa opiskelija-alennuksia myöntäviä yrityksiä, asunto- ja työpaikkavälitys, harrastemahdollisuuksia ja infoa Tampereesta asuin- ja opiskelupaikkakuntana. Opiskelijan Tampere ry:n varsinaisia jäseniä ovat Tamyn lisäksi Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko.

Hallitus

Soile Koski-Aho

Tampereen ylioppilastalosäätiö

Tampereen Ylioppilastalosäätiö on tamperelaisten ylioppilaskuntien yhteinen säätiö, jonka tarkoituksena on toimia opiskelijoiden hyväksi. Sen pääasiallista toimintaa oli vuosikymmenien ajan Kauppakatu 10:ssä sijaitsevan ylioppilastalon hallinnointi. Vuonna 1901 rakennettu talo  lahjoitettiin Tampereen kaupungin toimesta ylioppilaskuntien käyttöön vuonna 1968. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta piti toimistoaan Yo-talon toisessa kerroksessa aina vuoden 2013 puoliväliin asti, jolloin rakennus luovutettiin takaisin kaupungille. Säätiön ylin päättävä elin on Tamyn ja TTYY:n edustajistojen nimeämä valtuuskunta, joka valitsee säätiölle hallituksen. Tällä hetkellä säätiön sihteerinä toimii Tamyn pääsihteeri. Ylioppilastalosta luopumisen jälkeen säätiö on etsinyt korvaavaa toimintaa.

Hallitus

Eero Kiiski (Leeni Herrala)
Niina Virtanen (Jaakko Mustakallio)
Milka Hanhela

Valtuuskunta

Mikko Aaltonen (Tuuli Okoye)
Outi Lehtonen (Ella Lähteenmäki)
Joel Auranen (Taru Smolander)
Jesper Uunila (Kristian Kyllönen)
Salla Heikkinen (Sonja Julkunen)
Niko Ruotsalainen (Anniina Kaukonen)
Ville Tynkkynen (Tuomas Koivisto)
Mikko Lampo (Venla Monter)
Niina Virtanen (Mikael Malkamäki)
Leena Pihkala (Lauri Greggilä)
Milka Hanhela (Petro Leinonen)
Tuomas Himmanen (Aleksi Määttä)

Pertti Liljeroosin muistorahasto

Tamy ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY) perustivat vuonna 2011 Pertti Liljeroosin muistorahaston. Muistorahasto perustettiin Juveneksen pitkäaikaisen toimitusjohtajan Pertti Liljeroosin kunniaksi. Rahaston tarkoituksena on tukea Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia jakamalla apurahoja näihin liittyviin hankkeisiin, tapahtumiin, opintoihin ja koulutukseen. Rahaston toimintaa määrittää rahaston säännöt. Apurahat julistetaan haettavaviksi keväisin. Hakemukset käsittelevä lautakunta koostuu ylioppilaskuntien edustajista sekä ulkopuolisesta asiantuntijajäsenestä. Rahastoon voivat lahjoittaa varoja niin yksityiset tahot kuin yhteisötkin.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös