Järjestöstartti

Arvoisa vuoden 2018 järjestö- tai kerhotoimija, tervetuloa Järjestöstarttiin 30.1.2018!

Järjestöstartti on kaikkien TTYY:n ja Tamyn kilta-, ainejärjestö- ja kerhotoimijoiden yhteinen koulutus- ja verkostoitumistapahtuma, joka korvaa perinteikkäät TTYY:n Kiltakoulutuspäivän + Kiltagaalan sekä Tamyn Suuren Järjestöpamauksen ja AMUT-tapahtuman. Yhteisestä Järjestöstartista tulee Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen suuri järjestökoulutus – 400 osallistujaa, 30 kouluttajaa ja 17 koulutusta. Kyseessä on paitsi erinomainen tilaisuus kouluttautua omalla sektorillaan ja saada tietoa, myös ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua molempien yliopistojen muihin järjestötoimijoihin. Tervetuloa mukaan!

Koulutuksia on tarjolla monipuolisesti eri toimenkuville, yhteensä 17 erilaista, ja ne järjestetään TTY:n kampuksella Hervannassa klo 12.00-17.00. Iltaa päästään puolestaan viettämään keskustassa Pakkahuoneella ja Klubilla klo 19.00 alkaen. Ennen iltaohjelmaa halukkailla on mahdollisuus myös osallistua ohjatulle tilakierrokselle TTY:llä. Osallistujille on tarjolla bussikyydit Tampere-talolta Hervantaan ennen koulutuksia sekä Hervannasta Pakkahuoneelle ennen iltaohjelmaa.

Tapahtuma, illanvietto ja kuljetukset ovat osallistujille maksuttomia.

Pian alkaa järjestövuosi 2018, viimeinen erillään ♥

#järjestöstartti18

Ohjelma

klo 12.00 Järjestöstartin avaus

klo 13.15 Workshop 1

klo 14.45 Tauko ja kahvitus

klo 15.15 Workshop 2

klo 16.45 Workshopit loppuvat

klo 17.00 Vapaaehtoinen TTY-kampuskierros halukkaille

klo 18.30 Bussikuljetus keskustaan

klo 19.00 Iltaohjelmaa Pakkahuoneella

 

llmoittautuminen

Ilmoittautuminen on suljettu.

Koulutukset

Alla kaikkien Järjestöstartin koulutusten kuvaukset – valitse vapaasti mielestäsi kiinnostavimmat!

Ainejärjestölehti

Kouluttaja: Tuija Siltamäki

1) Erilaisia ainejärjestöjä, erilaisia ainejärjestölehtiä. Mikä on teidän lehtenne tehtävä? Kuivaa asiaa vai kosteaa hassuttelua?
2) Miten lehti syntyy? Kuinka kauan asioiden tekeminen kestää?
3) Käytännön perusasioita, joiden huomioiminen helpottaa ihmisen elämää. Miten jutut kannattaa palauttaa, mistä saa lisää tietoa, mitä jos ei silti onnistu?
4) Muut esille tulevat asiat. Mihin kysymykseen tai ongelmaan juuri teidän porukkanne kaipaisi ratkaisuja? Lähetäthän kysymyksesi etukäteen kouluttajalle (paatoimittaja@aviisi.fi), niin koulutus saadaan räätälöityä tarvetta vastaavaksi!

Boostia varainhankintaan

Kouluttajat: Johanna Hovilainen, Panu Kortelainen

Taas mennään rahan takii? Tule innostumaan myynnistä, jakamaan hyviä käytäntöjä sekä tutustumaan muihin yritysvastaaviin ja varainhankinnasta kiinnostuneisiin!

Fuksitoiminta

Kouluttajat: Riku Sinkkonen, Niko Ruotsalainen

Minkälaista käytäntöjä fuksikasvatukseen liittyen järjestöillä on? Miten fuksitoimintaä järjestetään erilaisissa järjestöissä? Miten ryhmäyttää uusien opiskelijoiden ryhmä? Miten fuksien erilaiset taustat voidaan ottaa huomioon? Minkälaista yhteistyötä järjestöt voisivat tehdä fukiskasvatuksessa tai -toiminnassa? Näihin, ja moniin muihin fuksisyksyyn liittyviin kysymyksiin pureudutaan tässä workshopissa! Lisäksi koulutuksen yhteydessä kerätään toiveita siitä, mitä toiveita osallistujilla on ylioppilaskunnan tarjoamaan tuutori- tai fuksivastaavien tukeen.

Edunvalvontaviestintä ja vaikuttamiscaset

Kouluttaja: Janne Kajander

Edunvalvonta on tärkeää, mutta siitä viestiminen voi olla haastavaa. Viestintä on kuitenkin elintärkeä osa edunvalvontaa, sillä ilman sitä edunvalvontatyöltä katoaa pohja. Tämän koulutuksen jälkeen tiedät, miten ja millä kanavilla voit tehdä onnistunutta edunvalvontaviestintää.

Johtaminen

Kouluttaja: Tiina Mikkonen, Mikko Lampo

Millaista on toimia ihmisten johtajana? Miten voit vaikuttaa ja miten selvität erilaisia konflikteja? Tässä workshopissa saat vastauksen näihin ja moneen muuhun kiperään kysymykseen.

Järjestötoiminnan perusteet

Kouluttajat: Maria Mäki-Hakola, Jari-Pekka Kanniainen

Oletko tullut valituksi opiskelijajärjestön kuten ainejärjestön tai killan hallitukseen, toimihenkilöksi tai vaikka upouudeksi puheenjohtajaksi? Mikä järjestö eli yhdistys oikeastaan onkaan? Mitkä ovat hallituksen vastuut ja velvollisuudet? Mihin kokouksia tarvitaan ja miten kokous etenee? Tervetuloa tutustumaan järjestötoiminnan perusasioihin!

Järjestöviestintä ja sosiaalinen media

Kouluttajat: Venla Monter

Mitä on jäsenlähtöinen viestintä? Mitkä kanavat ovat hyödyllisiä järjestöjen vuorovaikutteisen viestinnän toteuttamiseen? Miten viestintää suunnitellaan? Miten hallituksen sisäinen viestintä kannattaa järjestää? Järjestöviestinnän koulutuksessa pureudutaan tiedonkulun ja sisäisen viestinnän haasteisiin sekä erilaisiin viestintäkanaviin. Sosiaalisen median koulutuksessa perehdytään sosiaalisen median kanavien perusteisiin ja siihen, miten järjestö saa somesta eniten irti.

Kansainvälinen kampus // International Campus

Kouluttajat: Mari Saarinen, Suvi Parhankangas

Kuinka saadaan kansainväliset opiskelijoita paremmin integroitumaan korkeakouluyhteisöön Suomessa? Miten järjestöt voivat kannustaa kv-opiskelijoita toimintaansa mukaan? Tässä workshopissa, joka on tarkoitettu etenkin järjestöjen kv-vastaaville, keskustelaan kampusten kansainvälistymisestä sekä pureudutaan kv-opiskelijoilla ilmenneisiin ongelmatilanteisiin. Miten sinä järjestötoimijana voit vaikuttaa tähän? (Koulutus pidetään englanniksi)

How to integrate international students better into university community in Finland? How student organizations can encourage international students to take part in their activities? In this workshop, which is intended especially for the international organizers of associations, we discuss about internationalization of the campuses and tackle the problems, which have arisen among international students. How can you as student organization player affect this? (Workshop is held in English)

Kehitysyhteistyöworkshop // Development cooperation workshop

Kouluttajat: Varpu Jutila, Suvi Parhankangas

Talouden, tekniikan, viestinnän, yhteiskuntatieteiden osaajat hoi! Tamyn ja TTYY:n yhteinen kehitysyhteistyöryhmä kokoontuu käynnistämään uuden hankkeen suunnittelun. Kaikille avoimessa workshopissa pohditaan, mitä opiskelijoiden osallistumistapoja olisi hyvä olla hankkeessa mukana. Osallistujille annetaan kaikki tarvittavat ennakkotiedot, joten ei haittaa, vaikka et olisi ollut aiemmin mukana!

Students of economics, engineering, communications and social sciences, heads up! Tamy and TTYY are launching their working group for development cooperation in a workshop to plan the next project. The session is open for all and the aim is to plan ways for student participation within the project. All the necessary information will be given at the beginning of the workshop.

Lobbaaminen järjestötoiminnassa

Kouluttaja: Järi Järvenpää

Jokaisella yhdistyksellä on pienempiä tai suurempia tavoitteita, joita halutaan edistää. Mutta miten järjestöjen kannattaa lobata, että tuloksia saataisiin aikaiseksi? Keitä kannattaa lobata ja mistä asioista? Entinen opiskelijalobbari Jari Järvenpää kertoo mitä on oppinut toimiessaan niin yliopiston sisällä kuin sen ulkopuolellakin opiskelijoiden edunvalvojana.

Projektinhallinta ja tapahtuman järjestäminen

Kouluttaja: Aliisa Saari

Miten aloittaa suuren projektin järjestäminen? Miten hallita monivaiheista tapahtumakokonaisuutta? Miten toimin järjestön tapahtumavastaavana? Näitä kaikkia käsitellään projektinhallinnan ja tapahtumienjärjestämisen workshopissa!

Ratkaisuja rahastonhoitajille

Kouluttajat: Juha-Matti Väisänen, (Riku Vääriskoski)

Mitä talousvastaavan tehtävään vuoden aikana kuuluu ja mitä kaikkea olisi syytä ottaa huomioon? Mitä kirjanpito, talousarvio ja tilinpäätös oikein tarkoittavat ja minunko ne pitäisi osata laatia? Miten nämä asiat kannattaisi hoitaa? Jos et tiennyt vastausta näihin kysymyksiin niin ei hätää – kohta tiedät! Tässä workshopissa kerrotaan vastaukset kaikkiin aloittelevien talousvelhojen kysymyksiin ja ennen kaikkea tuodaan esille vinkkejä ja kokemuksia, miten asioita kannattaa tehdä. Taloudenhoidosta on otettava koppi jo heti alkuvuodesta, jotta juokseva toiminta saadaan käynnistettyä sujuvasti. Tule siis varmistamaan, että pallo on hallussa jo alusta lähtien!

Rajua Yhdistystoimintaa

Kouluttaja: Joonas Pekkonen

Miten toimii ry eli rekisteröitynyt yhdistys? Kannattaako meidän hankkia yhdistyksellemme Y-tunnus ja miten se tapahtuu? Miten toimii ry:n verotus? Mikäli rekisteröitymiseen ja ry:nä toimimiseen liittyvät kysymykset askarruttavat mieltäsi, tervetuloa kuulemaan ja oppimaan!

Sosiaalipoliittinen toiminta järjestössä

Kouluttaja: Laura Kaipia

Miten järjestössä voidaan kehittää jäsenistön hyvinvointia? Mitä sopo oikeastaan tarkoittaa? Entä mitkä asiat kuuluvat järjestöille ja mitkä taas ylioppilaskunnalle? Koulutuksessa katsotaan läpileikkaus sopotoiminnasta ja pureudutaan syvemmin juuri järjestöissä tehtävään hyvinvoinnin edistämiseen ja edunvalvontaan.

Pelisäännöt kuntoon! -kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisy

Kouluttaja: Olga Haapa-aho

Työpajassa pureudutaan yhdenvertaisuuden edistämiseen järjestöissä ja kehitetään työkaluja järjestön käytännön toiminnan tueksi. Keskustelemme yhdenvertaisuuden, kiusaamisen, häirinnän ja yhteisöllisyyden kysymyksistä ja siitä miten nämä näkyvät järjestötoiminnassa. Lisäksi työstämme pelisääntöjä, joita on mahdollista hyödyntää oman järjestön ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä. Työpaja sopii kaikille kiinnostuneille, mutta on suunnattu erityisesti yhdenvertaisuus-, tasa-arvo-, sopo-, hyvinvointi- ja yhteisöllisyysvastaaville.

TEK-koulutus

Kouluttaja: Vesa Taskinen

Miksi meillä on ammattiyhdistyksiä ja mikä niiden rooli on nykyään? Koulutuksessa luodaan yleiskatsaus järjestäytymisen historiaan Suomessa ja pohditaan tekniikan merkitystä yhteiskunnassa. Lisäksi käydään läpi Kiltayhdyshenkilön keskeinen rooli rekrytoinnissa, viestinnässä ja edustamisessa. Koulutus on tarkoitettu Tekniikan akateemisten liiton Kiltayhdyshenkilöille. Koulutus sisältää osallistavaa pohdintaa sekä ryhmäytymistä.

Vaikuttaminen yliopistolla

Kouluttajat: Veera Kaleva ja Verna Hahtola

Miten yliopisto toimii? Miten toimin killan, aine- tai yksikköjärjestön kopona tai tiedekuntaneuvoston hallopedinä? Kuinka voin vaikuttaa siihen, että opiskelijat saavat entistä parempaa opetusta yliopistossa? Ovatko kurssijärjestelyt sujuvia ja onko opiskelijoilla käytössä riittävästi opiskelutiloja? Koulutus alkaa erillisinä osioina Tamyn ja TTYY:n opiskelijoille, minkä jälkeen seuraa yhteinen koulutusosuus.

Tilat

Workshoppien tilat

Tilakartta

Yhteistyössä:

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös