Huomionosoitukset

Tamyn kunniajäsenet

Yrjö Ruutu
Paavo Koli
Eino Suova
Urpo Harva
Erkki Lindfors
Matti Parjanen
Jarmo Visakorpi
Urho Kekkonen
Erkki Haapio
Martti Martsola
Tuomo Huuskonen
Heikki Koski
Irja Mäkinen
Totte Vadén
Pertti Liljeroos
Aira Virtala
Timo Lehto
Tenho Takalo
Pekka Markkula
Mikko Aaltonen
Tuire Jalaskoski
Katariina Poskiparta

Tamyn kunniamerkin saaneet

Johanna Roihuvuo
Heikki Soininen
Kati Rajala
Laura Valkeasuo
Touko Berry

Tamyn ansiomerkin saaneet

Jari Järvenpää
Veera Kaleva
Timo Perälä
Jaakko Mustakallio
Johannes Lehtinen
Ville Kaukoranta
Niina Jurva
Jouni Markkanen
Sanni Pietilä
Virve Valtonen
Markku Ihonen
Eini Mäkelä
Salla Heikkinen
Ville Heinonen
Katariina Lassila
Ilkka Tiensuu
Varpu Jutila
Olga Haapa-aho
Kaisa Myllylä
Mika Parkkari
Antti Johansson
Seppo Honkanen
Anne Soinsaari
Eetu Kreivi
Pauli Borodulin

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös