Valiokunnat

Valiokunnat

Haku valiokuntiin vuodelle 2018 on nyt auki: https://tamy.fi/materiaalit-ja-arkisto/uutiset/hae-tamyn-valiokuntiin-vuodelle-2018

Valiokunnat toimivat ylioppilaskunnassa keskustelun areenoina ja asioiden valmistelussa. Niiden toiminnassa verkostoituu, oppii työelämätaitoja ja pääsee harrastamaan. Valiokunnissa on nimetyt jäsenet, mutta tapaamiset ovat avoimia kaikille lukuun ottamatta talousvaliokuntaa, ja mukaan voi tulla milloin vain. Tietoa valiokuntien kokouksista ja toiminnasta saa liittymällä sen sähköpostilistalle tai valiokunnan Facebook-sivulta.

Yleisimmin valiokuntien toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus nimittää toimikauden alussa valiokuntien jäsenet (4–12 henkeä) asiantuntemuksen perusteella sekä hallituksen edustajan. Haku valiokuntiin järjestetään vuosittain loppuvuodesta. Valiokunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan lukuun ottamatta talousvaliokuntaa, jonka puheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu organisoida valiokunnan toimintaa, kutsua koolle sen kokoukset ja dokumentoida niiden toimintaa. Valiokuntien puheenjohtajat saavat tehtävistään palkkiota.

Hyvinvointivaliokunta

Hyvinvointivaliokunnan alaan kuuluvat opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen, terveyteen, hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat ja se toimii osana ylioppilaskunnan sosiaalipoliittista sektoria. Valiokunta mm.  seuraa ja päivittää Tamyn yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja järjestää opiskelijahyvinvointia edistävää toimintaa. Valiokunta kokoustaa n. kerran kuukaudessa.

Järjestövaliokunta

Järjestövaliokunnan tehtävänä on tukea järjestösektoria toiminta-avustushaun toteutuksessa sekä esimerkiksi Tamyn järjestötilojen ja -palveluiden kehittämisessä. Lisäksi valiokunta voi kiinnostuksensa mukaan osallistua vaikkapa järjestökoulutusten tai järjestöille suunnattujen tapahtumien suunnitteluun. Toiminta-avustusten toteutuksen tekevät valiokunnan nimetyt jäsenet, mutta kaikki muut tapaamiset ovat avoimia kaikille.

Kansainvälisten asiain valiokunta

The committee for international affairs is a discussion forum for anybody interested in the internationalisation of the university community. The committee’s tasks include keeping the student associations up to date in terms of international affairs, participating in the tuition fee discussion and supporting the internationalisation of the Student Union and the University. In the past the committee has, for example, organised a flea market and parties for Finnish and international students, updated Tamy’s language guidelines and prepared the Language Centre survey.

Kehitysyhteistyövaliokunta

Kehitysyhteistyövaliokunnassa pääset ideoimaan tapahtumia ja kuulet ajankohtaisista kehitysyhteistyökysymyksistä. Lisäksi kehy-valiokunta toimii kansainvälisten asioiden asiantuntijan apuna Tamyn kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvissä tehtävissä. Valiokuntatoiminta antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä merkityksellistä vapaaehtoistyötä, tutustua kehitysyhteistyöhankkeiden toteuttamiseen ja saada käytännön kokemusta. Kokoukset ovat kaikille avoimia, ja valiokunta toimii tarvittaessa myös englanniksi. Lue lisää Tamyn kehy-toiminnasta ja kehy-valiokunnasta erillisiltä sivuilta, http://www.tamy.fi/kehy.

Koulutuspoliittinen valiokunta

Koulutuspoliittinen valiokunta keskittyy opiskelijan edunvalvontaan. Se toimii keskusteluareenana kaikille koulutuspoliittisista asioista kiinnostuneille aiemmasta kokemuksesta riippumatta. Tiedonsaannin ja vertaistuen kannalta valiokunta on erityisen hyödyllinen aine- ja tiedekuntajärjestöjen kopovastaaville sekä hallinnon opiskelijaedustajille.

Valiokunta tarjoaa matalan kynnyksen koulutuspolitiikan kysymyksiin tutustumiselle, mutta pitkänkin linjan kopojyrä löytää valiokuntatoiminnasta mielekkäitä vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi ylioppilaskunnan koulutuspoliittisten linjojen muokkaamisen tai kannanottojen kirjoittamisen muodossa. Kokoukset ovat kaikille avoimia, ja niistä tiedotetaan Tamyn tapahtumakalenterissa.

Kulttuurijaosto

KuJa tutustuttaa opiskelijat eri taiteenaloihin ja niiden tekijöihin kulttuuri-illoissa, kierrättää ilmaiseksi tai vähin kustannuksin kulttuuritapahtumissa sekä ideoi ja järjestää toimintaa laidasta laitaan. Kulttuurijaostoon ovat kaikki tervetulleita keskustelemaan siitä, millaista on ja voisi olla elävä kulttuuritoiminta yliopistolla ja kampuksella. Kulttuurijaosto pyrkii järjestämään tapahtumia vähintään kerran kuussa. Esimerkkejä aiemmista tapahtumista ovat vierailut taidemuseoihin ja Pikku kakkoselle, arvaamatton aamiainen, Nääsmaraton, kirjanvaihtobileet ja maisemamaalaus. Kulttuurijaosto valitsee vuosittain myönnettävän Vappulakki-palkinnon saajan.

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta on Tamyn taloutta ja taloudellisia kysymyksiä valmisteleva valiokunta. Talousvaliokuntaan on perinteisesti kuulunut vanhoja pääsihteereitä ja hallituksen talousvastaavia. Lisäksi talousvaliokuntaan on haettu aina talousosaajia taustasta riippumatta.

Tärkeimmät tehtävät talousvaliokunnalla on taloussektorin asioiden suosittaminen hallituksen päätöksenteon tueksi. Näihin vuosittaisina tehtävinä kuuluu vahvasti Tamyn talousarvion työstäminen ja suositusten antaminen hallitukselle. Tämän lisäksi kaikki sidosryhmiin ja Tamyn varallisuuteen sekä talouteen yleisesti kuuluvat asiat käsitellään talousvaliokunnassa.

Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta edistää ekologista ja eettistä elämäntapaa yliopistolla ja opiskelijoiden keskuudessa. Sen tehtäviä ovat Tamyn ympäristöohjelman toteutumisen seuraaminen ja sen päivittäminen, ympäristöteemaan liittyvien tilaisuuksien järjestäminen, yhteistyö eri ympäristöjärjestöjen ja yliopiston ympäristötoimijoiden kanssa ja Reilun kaupan kampus -toimintaan osallistuminen.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös